Rich Without Money Foundation

 

Julie Zangenberg er bestyrelsesformand og daglig leder i børnevelgørenhedsfonden, Rich Without Money Foundation (RWMF). Fonden blev stiftet i foråret 2013 af fodboldspiller Nicklas Bendtner i samarbejde med Julie Zangenberg.

Mennesker der har været gennem traumatiske tider, ved, at ønsket om en ny kjole eller endda bil, ikke er i nærheden af at være så tillokkende som tanken om at blive rask, få venner, at mor stopper med at drikke eller at de andre stopper med at drille.

’Rich Without Money’ referer til den ultimative form for lykke; at føle sig oprigtig glad og rig. Ikke den forholdsvis flygtige følelse af lykke, der fx kan opnås af materielle fundamenter. Men den langvarige og holdbare følelse af lykke. Følelsen der kan opstå som et resultat af at lykkes med sine projekter og mål, at føle kærlighed, tryghed og af at opnå en sund krop og et godt helbred. At nogle børn ikke har denne følelse, er grunden til fondens stiftelse. At børn bliver alvorligt syge, mangler kærlighed og tryghed, har følelsen af ikke at lykkes eller blive set eller hørt, vil RWMF være med til at modvirke.

Fonden har til formål at rejse penge til velgørenhed for børn, samt at skabe opmærksomhed omkring forskellige indsatsområder inden for børnevelgørenhed. Ud over indsamling af kapital har fonden også til formål at afholde velgørende events for børn, som f.eks. sportsstævner, kurser, biografture eller give børnene mulighed for at få besøg af en af deres idoler.

I begyndelsen er hjælpen tiltænkt børn i Danmark, men på længere sigt har RWMF et klart ønske om at kunne hjælpe børn i hele verden.

De midler, der bliver rejst af RWMF, vil fonden kunne bruge selvstændigt til forskellige projekter, herunder f.eks. renovering af en skoles sportshal eller støtte en akut situation med børn i nød mm. Men midlerne vil også kunne bruges i samarbejde med andre velgørenhedsorganisationer, hvor RWMF ønsker at støtte, sparre med og hjælpe forskellige eksisterende børneinstitutioner. RWMF vil også bestræbe sig på, at gøre de indlagte børns tid på hospitalerne bedre og støtte forskning, der kan forebygge og helbrede børn og unge.

RWMF har indtil videre afholdt to store velgørenhedsballer for henholdsvis Make A Wish Foundation Danmark og Ungdommens Røde Kors og har derved doneret flere hundredtusinde kroner til de to organisationer. Fonden har derudover også holdt et velgørenheds-fodboldstævne for de danske fodboldklubber. Danmarks Indsamlingen og Børneindsamlingen kan også nævnes som modtagere af RWMF donationer.

Året 2017 vil byde på endnu et bal afholdt af RWMF og fonden håber ligeledes på at kunne afvikle det første internationale event.

Læs mere om RWMF på fondens hjemmeside: www.rwmf.dk